ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa :: Wydział Biologii UW, Instytut Botaniki

Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Adres

Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii, Instytut Botaniki
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa


Wyświetl większą mapę

Kierownik

Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
Tel. +48 22 554 3916
Fax. +48 22 554 3910
E-mail: romanela@biol.uw.edu.pl

Problematyka badawcza Zakładu

  • Nasze badania dotyczą głównie struktury i aktywności aparatu fotosyntetycznego roślin wyższych reprezentujących różne typy metaboliczne w warunkach stresu wywołanego natężeniem światła, metalami ciężkimi i innymi czynnikami środowiskowymi.
  • Interesują nas biochemiczne i molekularne mechanizmy przystosowania roślin w odpowiedzi na czynniki stresowe środowiska.
  • Prowadzimy także badania nad opracowaniem systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae.